Ga naar de inhoud

Huiswerkbegeleiding kan ingezet worden wanneer de leerling de stof wel begrijpt, maar om andere redenen ondersteuning kan gebruik bij het maken van het huiswerk. Voorbeelden kunnen zijn: uw kind raakt thuis snel van het werk afgeleid, uw kind krijgt het werk regelmatig niet tijdig af, of uw kind is lastig aan het werk te krijgen thuis. Wanneer dit bij uw kind het geval is, is het wijsheid om te kiezen voor huiswerkbegeleiding. U kiest er dan voor uw kind een plek te geven om ongestoord te studeren en het huiswerk te maken. Ook kan uw kind in combinatie met huiswerkbegeleiding hulp krijgen bij het plannen van het maak- en leerwerk.

Bij Het Exacte Plan is huiswerkbegeleiding mogelijk in groepjes van 1 tot 4 leerlingen.

In principe kan uw kind huiswerk van alle verschillende schoolvakken meenemen naar de huiswerk-begeleiding. Het kan voorkomen dat uw kind af en toe een vraag heeft over het huiswerk en zolang het een vak betreft waarin bijles wordt gegeven bij Het Exacte Plan is dit geen enkel probleem. Wanneer dit echter regelmatig en veelvuldig voorkomt, zal met u overlegd worden of er een overstap naar bijles gemaakt dient te worden. Heeft uw kind af en toe een vragen over een ander vak, dan zal hier niet altijd inhoudelijke hulp voor geboden kunnen worden. Uiteraard heeft de docent hier een signalerende taak. In de eerste instantie zal uw kind de opdracht krijgen de vraag opvallend in het schrift op te schrijven om deze de eerst komende les aan de vakdocent op school te stellen. Doen er zich vaker dezelfde problemen voor tijdens de huiswerkbegeleiding, dan wordt samen met u gekeken wat uw kind nodig heeft een waar deze hulp te krijgen is.