Ga naar de inhoud

“Wiskunde is voor jongens”, of “Wiskunde kan je nou eenmaal of je kan het niet”. Herkenbare uitspraken of gedachten? Toch zijn dit grote misvattingen! En gelukkig maar dat ze niet waar zijn… Wel kunnen deze misvattingen de leerling, uw kind, flink in de weg staan. Uiteraard zult u, nu u dit weet, dit nooit meer tegen uw kind zeggen. Wat doen we echter wanneer zulke ideeën al bij de leerling ontstaan zijn?

Dat succeservaringen een uitweg kunnen bieden weten we natuurlijk. Het is ook een grote bron van Self-Efficacy, waaronder we het vertrouwen waarmee een uitdaging aan wordt gegaan verstaan. Hoe hoger de Self-Efficacy van de leerling, hoe groter de kans op succes!

Faalangst bij Wiskunde toont zich op hersenscans doordat de hersendelen van pijn en angst actief worden, dit zorgt er tegelijkertijd voor dat de hersenen delen die je nodig hebt voor Wiskunde als het ware geblokkeerd worden. Je zou misschien verwachten dat de activiteit in de hersenen toeneemt tijdens het uitvoeren van Wiskundige opdrachten. Opvallend is dat de Wiskundeangst groter is bij de aankondiging en afwachting van een Wiskunde opgave, dan tijdens de uitvoering ervan. De Wiskunde zelf is dus niet zo zeer het probleem, maar het idee dat er Wiskunde gedaan moet gaan worden!

Door de Self-Efficacy te verhogen, zal er minder angst zijn en zal de leerling dus beter de hersendelen kunnen gebruiken die nodig zijn om Wiskunde te doen. Gelukkig zijn er meerdere manieren om de Self-Efficacy te verhogen. We werken bij Het Exacte Plan aan de houding van de leerling en streven naar een zo groot mogelijke Growth Mindset. Waar de eerder genoemde misvattingen een Fixed Mindset creëren, geloven leerlingen met een Growth Mindset namelijk dat hun intelligentie, talenten en capaciteiten ontwikkeld kunnen worden, kunnen groeien. De Growth Mindset gaat gepaard met meer motivatie en succes. ‘Ik kan het niet’ wordt dan ‘Ik kan het nóg niet’ en het wordt haast leuk om fouten te maken, want daar leer je juist heel veel van.

De Growth Mindset is een startpunt en eigenlijk een voorwaarde om de Self-Efficacy te kunnen verhogen. Succeservaringen zijn vervolgens hét middel om de Self-Efficacy een boost te geven. Daar blijft het echter niet bij. Zien hoe anderen, en met name leeftijdsgenoten, Wiskunde doen en elkaar aanmoedigen werkt ook verhogend voor de Self-Efficacy. Het is daarom dat in een geval van faalangst bij Wiskunde er veel baat kan zijn bij groepswerk en Het Exacte Plan dus ook les aanbiedt in kleine groepen van maximaal 4 leerlingen.